Měsíční plán práce

Únor 2019

01.02.2019

Zahájení výuky letního období VOŠ

01.02.2019

Pololetní prázdniny – 1. až 3. ročník SOŠ

01.02.2019

Testování MZ – 4. ročník SOŠ

01.02.2019

Oprava a rozbor přijímacích zkoušek „NANEČISTO“

05.02.2019

Studentská rada

3. 2. – 10. 2. 2019

LVZ Pec pod Sněžkou SOŠ - vedoucí kurzu Mgr. Jana Hayes

11.02.2019

Zahájení odborné praxe 3. C VOŠ

11.02.2019

Konverzační soutěž Aj + Nj – okresní kolo – zodpovídá: AJ – Mgr. D. Müllerová, Ph.D.; NJ – Mgr. O. Tillová

15.02.2019

Seminář metodiky HV "Veselé počítání s hudbou a pohybem" - prof. Eva Jenčková, CSc. - 2.D, 3.D

16.02.2019

Testování MZ – 4. ročník SOŠ

23.02.2019

Reprezentační maturitní ples školy – Aldis HK – od 19:00 hodin

25. 2. – 3. 3. 2019

Jarní prázdniny SOŠ

21.02.2019

Mezinárodní den průvodců – VOŠ - zodpovídá: Mgr. D. Dubná

v průběhu měsíce

Konzultace k maturitním projektům – vedoucí práce

v průběhu měsíce

Zajištění odborné praxe studentů

v průběhu měsíce

Schůzky metodických sekcí

v průběhu měsíce

Vzájemná hospitační činnost

v průběhu měsíce

Kontrola plnění tematických plánů