Měsíční plán práce

Červen 2019

03.06.2019

Slavnostní vernisáž při zahájení výstavy výtvarných prací žáků PMP – Knihovna města HK v 17:00 h

07.06.2019

Slavnostní vyřazení absolventů SOŠ v 17:00 h – Městská hudební síň

14.06.2019

Státní zkouška v psaní na klávesnici – Praha, Informace + ped. doprovod: Milena Bonhardová

10. – 14. 6. 2019

Ředitelské postupové testy z Čj, Aj, M dle rozpisu – 1. - 3. ročník SOŠ

14.06.2019

Divadlo Drak, Pedagogický dozor: Mgr. Mašlonková, Mgr. Borůvka

17. - 18. 6. 2019

Absolutorium – dle rozpisu

18.06.2019

Slavnostní vyřazení absolventů VOŠ a DS – 18:00 h Městská hud. síň

19.06.2019

Den dětí v MŠ Slunečnice HK – vybraní žáci 3.D, Pedagogický doprovod: Mgr. Tillová

19.06.2019

Výchovně-vzdělávací exkurze – Tep Factor (Slapy) – Třídy 2.A + 2.D, Ped. doprovod: Mgr. Čapek, Mgr. Borůvka, Mgr. Hayes

24.06.2019

Podklady pro pedagogickou radu do 12:00 hod. (klasifikace do webu)

25.06.2019

4. pedagogická rada 1. – 3. ročník SOŠ od 15:00 hod. ve 4. A

27.06.2019

Doplnění pedagogické dokumentace (TK, katalogy, atd.) do 12:00 h

28.06.2019

Předávání vysvědčení za školní rok 2018/2019, třídní učitelé

28.06.2019

Závěrečná pedagogická rada v učebně 4.A

28.06.2019

Úklid pracovních stolů, skartace materiálů, odevzdání požadovaných učebnic pro jednotlivé ročníku na školní rok 2019/2020

v průběhu měsíce

Konzultační činnost

v průběhu měsíce

Přehrávky 1.D – 3.D

v průběhu měsíce

Doklasifikace a Zkoušky pro doplnění učiva a ověření kl. dle rozpisu

v průběhu měsíce

Plavecké výcviky