Měsíční plán práce

Prosinec 2018

01.12.2018

Cvičné testování MZ – 4. ročník SOŠ

02.12.2018

Rozsvěcení vánočního stromu na Masarykově náměstí Hradec Králové - sbor Mirtilli

04.12.2018

Ekonomický tým 2018 – Celostátní finále Písek - pedagogický doprovod: Ing. Romana Janků, Dr. Eva Petřikovová

04.12.2018

Mikuláš v MŠ – 2.D, zodpovídá: Mgr. Borůvka

06.12.2018

Čertovské experimenty – Přírodovědecká fakulta UHK – Třída 1.A / EL

11.12.2018

Vánoční trhy na Masarykově náměstí HK - sbor Mirtilli

14.12.2018

Cvičné testování MZ – 4. ročník SOŠ

19.12.2018

Předvánoční koncert sborů Mirtilli a Orlice v Evangelickém kostele HK (u soudu) od 18:00 h – Sbor Mirtilli

20.12.2018

Vánoční akademie – Adalbertinum HK – 16:00 – 18:00 h

20.12.2018

Vánoční posezení od 18:00 h

21. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Vánoční prázdniny SOŠ + VOŠ

v průběhu měsíce

Olympiáda AJ – komise AJ

v průběhu měsíce

Informační návštěvy ZŠ regionu

v průběhu měsíce

Metodické porady jednotlivých předmětů – činnost konzultační

v průběhu měsíce

Hospitační činnost

v průběhu měsíce

Informace o plnění odborných maturitních projektů - zajistí vedoucí prací