Měsíční plán práce

Listopad 2019

29. 10. – 1. 11. 2019

Podzimní prázdniny SOŠ

1. – 2. 11. 2019

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2019 – Pardubice

4. – 15. 11. 2019

Odborná praxe 4.D

6. – 9. 11. 2019

Pedagogická poema Prachatice – vybraní žáci SOŠ, zodpovídá: Mgr. Urbanová

8. – 9. 11. 2019

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2019 – Náchod

09.11.2019

Cvičné testování MZ – 4. ročník SOŠ

11. – 22. 11. 2019

ČŠI testování – Vybrané aspekty sociální gramotnosti – 3. ročník SOŠ

13.11.2019

Hudební divadlo Karlín „Sestra v akci“

13.11.2019

Setkání národů – 1.A a 1.D – Adalbertinum HK od 13:00 do 14:15, Pedagogický dozor: Mgr. Bílý, Mgr. Hayes

15.11.2019

Stužkovací večírek - třída 4.A

15. – 16. 11. 2019

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2019 – Aldis HK

20.11.2019

Zápis klasifikace do webového rozhraní (čtvrtletní klasifikace) do 12:00 hod. – všichni vyučující

20.11.2019

Cvičné testování MZ – 4. ročník SOŠ

21.11.2019

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 2019/20 v 15:30 h v učebně 1.A

21.11.2019

Informace pro rodiče 1. – 4. ročník SOŠ od 17:00 h

22.11.2019

Koncert V. Uhlíře „Za největším hudebním nástrojem“ ve Filharmonii HK třídy 2.D a 3.D, Pedagogický dozor: Mgr. Borůvka, Mgr. Urbanová

23.11.2019

Den otevřených dveří

29.11.2019

Best in English – vybraní žáci – zodpovídá: Mgr. Koutná

v průběhu měsíce

hospitační a kontrolní činnost

v průběhu měsíce

návštěvy základních škol v regionu

v průběhu měsíce

metodické sekce dle programu