Měsíční plán práce

Duben 2022

02.04.2022

Cvičné testování MZ – 4.A a 4.D

05.04.2022

Písemná práce z českého jazyka a literatury – profilová část MZ – 4.A a 4.D

06.04.2022

Podklady pro pedagogickou radu – 3. čtvrtletí do 12:00 h

07.04.2022

On-line pedagogická rada – 3. čtvrtletí SOŠ od 17:00 h

07.04.2022

Informační schůzky pro rodiče 1. – 4. ročník SOŠ – On-line

08.04.2022

Písemná práce z anglického jazyka – profilová část MZ – 4.A a 4.D

11.04.2022

Planeta Země Madagaskar – 2.B a 3.A, pedagogický dohled: Dr. Novotný, Mgr. Bílý

12.04.2022

Jednotná přijímací zkouška SOŠ – 1. řádný termín, Zad.: dle rozpisu

12.04.2022

Turistika – HK a jeho okolí – 1. – 3. ročník SOŠ, Ped. doprovod: dle rozpisu

13.04.2022

Jednotná přijímací zkouška SOŠ – 2. řádný termín, Zad.: dle rozpisu

13.04.2022

Filmové představení Emil Zátopek – 1. – 4. ročník SOŠ, Ped. dozor: dle rozpisu

13.04.2022

Praktická cvičení v MŠ – třída 3.D, pedagogický dohled: Mgr. Tillová

14. – 18. 4. 2022

Velikonoční prázdniny SOŠ + VOŠ

19. – 20. 4. 2022

Školní přijímací zkouška – obor: PMP SOŠ, 1. komise – Dr. Petřikovová, Mgr. Čapek, Dr. Soukupová, 2. komise – Ing. Müller, Mgr. Borůvka, Mgr. Tillová

19. 4. – 29. 4. 2022

Odborná praxe 3.A – el + oa

19. 4. – 29. 4. 2022

Odborná praxe 3.D

20.04.2022

Odborná praxe v MŠ Lentilka HK – třída 4.D, pedagogický dohled: Mgr. Urbanová, Mgr. Davidová

20.04.2022

Poklady pro pedagogickou radu – 4. ročník SOŠ a 2.E do 12:00 h

21.04.2022

Pedagogická rada 4. ročník SOŠ a 2.E – od 15:15 h

25. – 29. 4. 2022

Turistický kurz – Pec pod Sněžkou – 2.E SOŠ a 1.E VOŠ, pedagogický dohled: Mgr. Hayes

28.04.2022

Praktická zkoušky z odborných předmětů – 4.A - OA, Zad.: M. Bonhardová, Ing. Hanuš

29.04.2022

Přijímací řízení SOŠ – 1. kolo – vyhlášení výsledků v 8:00 h

29.04.2022

Předávání vysvědčení za 2. pol. 2021/22 – 4.A + 4.D + 2.E

v průběhu měsíce

Schůzky metodických sekcí školy – SOŠ, VOŠ

v průběhu měsíce

Konzultační a hospitační činnost

v průběhu měsíce

Komisionální zkoušky VOŠ – dle rozpisu