Měsíční plán práce

Září 2019

27. 8. – 30. 8. 2019

Doklasifikace žáků, zkoušky pro doplnění učiva a ověření klasifikace, opravné termíny zkoušek, ředitelské testy, dle rozpisu

30.08.2019

Úvodní pedagogická rada, 10:00 h, 3.A

30.08.2019

Slavnostní podvečer u příležitosti zahájení studia v Městské hudební síni od 16:00 h

2. – 6. 9. 2019

Přípravný jazykový a seznamovací kurz pro nastupující 1. ročníky SOŠ (vedoucí kurzu Mgr. Jana Hayes)

02.09.2019

Zahájení školního roku - seznámení se školním řádem, BOZP a PO – zodpovídají TU

02.09.2019

Zápis 1., 2., 3. ročníků VOŠ dle rozpisu

03.09.2019

Zahájení výuky SOŠ + VOŠ dle rozvrhu na webovém rozhraní

06.09.2019

Cvičné testování MZ z AJ + ČJ – 4. ročníky

06.09.2019

Zahájení výuky 1. E + 2.E – obor PMP DS

9. - 13. 9. 2019

Světluška – charitativní akce, vybraní žáci, zodpovídá: Mgr. Marková

12.09.2019

rodičovské schůzky pro 1. ročníky a 4. ročníky SOŠ, 17:00 h - zodp.: Mgr. Bílý, Mgr. Hayes, Mgr. Dvořáková, Mgr. Mašlonková

21.09.2019

Cvičné testování MZ z AJ + ČJ – 4. ročníky

v průběhu měsíce

hospitační a kontrolní činnost

v průběhu měsíce

sportovní soutěže dle zájmu žáků

v průběhu měsíce

schůzky předmětových komisí

v průběhu měsíce

vedení dokumentace

v průběhu měsíce

zkoušky VOŠ (řádné a opravné termíny) – dle rozpisu