Novopacký slavíček 2019

Ve středu 3. dubna se naše žákyně zúčastnily 24. ročníku pěvecké soutěže Novopacký slavíček, kterou pořádá Gymnázium a SOŠ pedagogická v Nové Pace.

V kategorii C, určené malým vokálním souborům, ohodnotila odborná porota výkon našeho noneta MiniMirtilli 2. místem. V kategorii A6 (dospívající a dospělí) obsadila Lucie Schejbalová (3.D) 1. místo a zvláštní cenu poroty „za citlivý klavírní doprovod“ získal Mgr. Tomáš Borůvka.

Všem zúčastněným děkujeme za vynikající reprezentaci školy a gratulujeme! Zvláštní poděkování patří Gabriele Vítkové (1.D) za vynikající rytmický doprovod na cajon.