Organizace výuky od 12. 10. 2020 | aktualizace

Od 12. října do 1. listopadu 2020 (včetně) se krizovým opatřením vlády na území celé České republiky omezuje provoz středních škol a vyšších odborných škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání ve škole.

Od pondělí 12. října tedy škola přechází na distanční výuku (především v prostředí MS Teams), která je pro všechny žáky a studenty dle stanoveného rozvrhu povinná. Podrobné informace byly rozeslány žákům, studentům i rodičům prostřednictvím systému Bakaláři.

Pondělí 26. a úterý 27. října 2020 jsou opatřením MŠMT stanoveny pro žáky středních škol jako volné dny. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční vzdělávání. Dále následuje státní svátek 28. října a dva dny podzimních prázdnin (29.-30. října).