Pro uchazeče

Přijímací řízení – 1. kolo

Termín podání přihlášek: do 1. března 2021

CERMAT:

1. termín jednotných přijímacích zkoušek: 3. května 2021
náhradní termín: 2. června 2021

2. termín jednotných přijímacích zkoušek: 4. května 2021
náhradní termín: 3. června 2021

Informace budou zaslány elektronicky i poštou na adresu zákonného zástupce.

Školní část:

Školní část přijímací zkoušky proběhne prezenčně ve stejném termínu jako jednotná zkouška (CERMAT):

1. termín: 3. května 2021
náhradní termín: 2. června 2021

2. termín: 4. května 2021
náhradní termín: 3. června 2021

Uchazeči obdrží pozvánku elektronicky i poštou. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce.

Povinnosti uchazeče vyplývající z protiepidemických opatření >> ke stažení <<!

Přihláška >> ke stažení <<.

Potvrzení o logopedickém vyšetření >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

Testová zadání k procvičování.

Školné:

Školné ve školním roce 2021/2022 je stanoveno na částku Kč 30 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Přijímací řízení

Ve školním roce 2021/2022 nebude dálková forma oboru otevřena.

Obchodní akademie, SPgŠ, VOŠ a JŠ s.r.o.

  • 495 541 548
  • 602 829 776

Třída SNP 170/32
500 03 Hradec Králové