Pro uchazeče

Přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení (CERMAT):

Termín podání přihlášek do 1. března 2020.

Termín jednotných přijímacích zkoušek: 8. června 2020

Informace budou zaslány elektronicky i poštou na adresu zákonného zástupce.

1. kolo přijímacího řízení (školní část):

Pro uchazeče, kteří volili školu na 1. místě : 3. června 2020 a 4. června 2020

Pro uchazeče, kteří volili školu na 2. místě : 5. června 2020

Uchazeči obdrží pozvánku elektronicky i poštou. Konkrétní termín a čas bude upřesněn v pozvánce.

Přihláška >> ke stažení <<.
Potvrzení o logopedickém vyšetření >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

Školné:

Školné ve školním roce 2020/2021 je stanoveno na částku Kč 30 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení:

Termín podání přihlášek do 1. března 2020.

Termín 1. kola přijímacího řízení: 20. června 2020.

Informace budou zaslány elektronicky i poštou na adresu uchazeče.

Přihláška >> ke stažení <<.
Potvrzení o logopedickém vyšetření >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

Školné:

Školné ve školním roce 2020/2021 je stanoveno na částku Kč 30 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Obchodní akademie, SPgŠ, VOŠ a JŠ s.r.o.

  • 495 541 548
  • 602 829 776

Třída SNP 170/32
500 03 Hradec Králové