Pro uchazeče

Přijímací řízení – 1. kolo

Dny otevřených dveří: 11. listopadu 2023 a 13. ledna 2024 (9:00-12:00 hod.)

Termín podání přihlášek: 1. – 21. února 2024

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. a 15. dubna 2024
Náhradní termíny: 29. a 30. dubna 2024

Školní část:

Školní část přijímací zkoušky proběhne 2. – 11. dubna 2024
(náhradní termín 24. dubna 2024).

Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce.

Elektronické podání přihlášky >> DiPSy <<.

Přihláška + požadované přílohy >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.
Pozn.: Pro tento obor je vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu dle NV č. 211/2010 Sb. – u uchazeče nesmí být diagnostikovány prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity a závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Informační web pro rodiče a žáky.

Testová zadání k procvičování.

Školné:

Školné ve školním roce 2024/2025 je stanoveno na částku Kč 44 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Obchodní akademie, SPgŠ, VOŠ a JŠ s.r.o.

  • 495 541 548
  • 602 829 776

Třída SNP 170/32
500 03 Hradec Králové