Pro uchazeče

Přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení (CERMAT):

Termín podání přihlášek do 1. března 2020.

1. termín: 14. 4. 2020 (náhradní termín 13. 5. 2020)

2. termín: 15. 4. 2020 (náhradní termín 14. 5. 2020)

1. kolo přijímacího řízení (školní část):

Termín konání 16. – 17. dubna 2020

Přihláška >> ke stažení <<.
Potvrzení o logopedickém vyšetření >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

Školné:

Školné ve školním roce 2020/2021 je stanoveno na částku Kč 30 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení:

Termín podání přihlášek do 1. března 2020.

Termín 1. kola přijímacího řízení: 24. dubna 2020.

Přihláška >> ke stažení <<.
Potvrzení o logopedickém vyšetření >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

Školné:

Školné ve školním roce 2020/2021 je stanoveno na částku Kč 30 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Obchodní akademie, SPgŠ, VOŠ a JŠ s.r.o.

  • 495 541 548
  • 602 829 776

Třída SNP 170/32
500 03 Hradec Králové