Pro uchazeče

Přijímací řízení – 1. kolo

Termín podání přihlášek: do 1. března 2023

1. termín jednotných přijímacích zkoušek: 13. dubna 2023
náhradní termín: 10. května 2023

2. termín jednotných přijímacích zkoušek: 14. dubna 2023
náhradní termín: 11. května 2023

Školní část:

Školní část přijímací zkoušky proběhne 18. – 21. dubna 2023.

Uchazeči obdrží pozvánku elektronicky. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce.

Informace budou zaslány elektronicky na adresu zákonného zástupce.

Přihláška >> ke stažení <<.

Potvrzení o logopedickém vyšetření >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

Testová zadání k procvičování.

Školné:

Školné ve školním roce 2023/2024 je stanoveno na částku Kč 36 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Obchodní akademie, SPgŠ, VOŠ a JŠ s.r.o.

  • 495 541 548
  • 602 829 776

Třída SNP 170/32
500 03 Hradec Králové