Kontakt

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola,
Vyšší odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.

tř. SNP 170
500 03 Hradec Králové

IČO: 25262327
RED IZO: 600011798
IZO: 044445288

Tel.: 495 541 548
Mob.: 602 829 776
E-mail:
ID datové schránky: rb7qwac

GPS: 50°13’6.516″N, 15°51’18.136″E

Zpracování osobních údajů

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailové adresy pověřence. V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro školu je JUDr. Vladimír Rejmont, e-mail: .

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

Příslušnou osobou je určen Ing. David Müller a jeho zástupcem Mgr. Dita Müllerová, Ph.D., adresa elektronické pošty pro doručování: .

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.