Obor předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma | 75-31-M/01

Dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro kvalifikovanou práci v mateřských školách a pro mimoškolní výchovu (školní družiny, DDM, domovy mládeže, dětské domovy aj.). Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání. Ke zkrácenému studiu se mohou hlásit uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Přijímací řízení

Ve školním roce 2024/2025 nebude dálková forma oboru otevřena.

Chcete studovat při zaměstnání? Nabízíme VOŠ PMP v dálkové variantě (výuka pátek + sobota).