Obor předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma | 75-31-M/01

Dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro práci v mateřských školách a pro mimoškolní výchovu (školní družiny, domy dětí, domovy mládeže, dětské domovy aj.). Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání. Ke zkrácenému studiu se mohou hlásit uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Školné

Pro rok 2019/2020 nebude obor otevřen.