Úspěch v přehlídce SOČ

Velká gratulace a poděkování za vynikající reprezentaci školy patří žákyni 4.D Michaele Havrdové. Se svou odbornou prací Kuřátko a obilí – aplikace klasické pohádky na centra aktivit v MŠ získala 1. místo v krajské přehlídce SOČ (obor Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času). Postoupila rovněž do přehlídky celostátní, kde následně obsadila krásné 5. místo.