Nabídka studia

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika | 75-31-M/01

Čtyřletý maturitní obor denního studia pro chlapce a dívky, zakončený maturitní zkouškou. Kvalifikace pro práci v mateřských školách, školních družinách, domovech mládeže, DDM, centrech volného času. Mimo základní vyučovací standard v profilových předmětech získávají žáci i dovednosti v předmětech práce s počítačem, dramatické výchově, hře na hudební nástroj, škola nabízí i nepovinné předměty, jako je sborový zpěv, písemná a elektronická komunikace apod.

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma | 75-31-M/01

Dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro kvalifikovanou práci v mateřských školách a pro mimoškolní výchovu (školní družiny, DDM, domovy mládeže, dětské domovy aj.). Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání. Ke zkrácenému studiu se mohou hlásit uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.