Projekt NPO

Budoucnost s technologiemi / 0295/DIGI/2023

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti a na vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, kalendářní rok 2023
Č. j.: MSMT-8393/2023-2

Část podpory A: na podporu prevence digitální propasti (dále jen DIGIPROPAST), jejíž cílem je snížení nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, které by byly způsobeny nedostatečným
technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi

Část podpory B: na vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami (dále jen DIGIPOMŮCKY) pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí

Pro moderní metody badatelské výuky (on-line komunikace s výzkumnými centry, skupinová práce, projektová práce) je nezbytné, aby digitální mikroskop byl propojen s notebookem, na kterém je zobrazován obraz z mikroskopu pro skupinu žáků. Zpracování pracovních listů, zhodnocení a
analýza výsledků zkoumání jsou tak přístupné celé skupině žáků. Žáci se učí spolupráci, dialogu, hodnocení různých hypotéz apod.