Organizace školního roku

Školní rok

Zahájení školního roku (1. pololetí)

1. září 2020

Konec 1. pololetí

28. ledna 2021

Zahájení 2. pololetí

1. února 2021

Ukončení školního roku

30. června 2021

Prázdniny a ředitelská volna

Podzimní prázdniny

29. října 2020 - 30. října 2020

Vánoční prázdniny

21. prosince 2020 - 1. ledna 2021

Pololetní prázdniny

29. ledna 2021

Jarní prázdniny

8. března 2021 - 14. března 2021

Velikonoční prázdniny

1. dubna 2021

Hlavní prázdniny

1. července 2021 - 31. srpna 2021

Ředitelské volno

16. listopadu 2020

Ostatní akce školy

Reprezentační ples školy

Aldis 18. února 2021

LVVZ 1. ročník

30. ledna 2021 - 6. února 2021

Vánoční akademie

18. prosince 2020

Odborná praxe 1. ročník

květen 2021

Odborná praxe 2. ročník

květen 2021

Odborná praxe 3. ročník

duben 2021

Odborná praxe 4. ročník

listopad 2021

Den otevřených dveří pro žáky ZŠ

21. listopadu 2020 a 16. ledna 2021

Termíny státních zkoušek ve psaní na stroji

květen - červen 2021

Státní jazykové zkoušky - základní

dle harmonogramu MŠMT

Státní jazykové zkoušky - všeobecná

dle harmonogramu MŠMT