Organizace školního roku

Školní rok

Zahájení školního roku (1. pololetí)

1. září 2022

Konec 1. pololetí

31. ledna 2023

Zahájení 2. pololetí

1. února 2023

Ukončení školního roku

30. června 2023

Prázdniny a ředitelská volna

Podzimní prázdniny

26. října 2022 - 27. října 2022

Vánoční prázdniny

21. prosince 2022 - 2. ledna 2023

Pololetní prázdniny

3. února 2023

Jarní prázdniny

13. února 2023 - 19. února 2023

Velikonoční prázdniny

6. dubna 2023

Hlavní prázdniny

1. července 2023 - 3. září 2023

Ředitelské volno

18. listopadu 2022

Ostatní akce školy

Den otevřených dveří pro žáky ZŠ

26. listopadu 2022 a 14. ledna 2023

Vánoční akademie

20. prosince 2022, Adalbertinum od 17 hodin

Lyžařský výcvikový zájezd 1. ročník

29. ledna 2023 - 4. února 2023

Maturitní a reprezentační ples

3. března 2023, KC Aldis od 19 hodin

Odborná praxe 1. ročník

květen 2023

Odborná praxe 2. ročník

květen 2023

Odborná praxe 3. ročník

duben - srpen 2023

Odborná praxe 4. ročník

listopad 2022

Termíny státních zkoušek ve psaní na stroji

květen - červen 2023

Státní jazykové zkoušky - základní

dle harmonogramu MŠMT

Státní jazykové zkoušky - všeobecná

dle harmonogramu MŠMT