Školní poradenství

Milí žáci, máte:

  • problémy doma – konflikty s rodiči, rozvod, sourozenecké neshody, …;
  • problémy ve vztazích;
  • pochybnosti o vlastní sexuální orientaci;
  • problémy ve škole;
  • problém s další profesní orientací – např. volba vysoké školy;
  • strachy a fobie;
  • problém se závislostí;
  • poruchy příjmu potravy – mentální anorexie, bulimie aj.;
  • … a spoustu dalších potíží, které Vás trápí a znepříjemňují Vám život?

Nemusíte si nic dokazovat a přijďte svůj problém řešit!

Konzultace probíhají zdarma ve škole dle individuální domluvy.

PaedDr. Eva Petřikovová
ředitelka školy
Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.
zástupkyně ředitele pro VOŠ
a kariérová poradkyně
Mgr. Zdeněk Čapek
výchovný poradce
Mgr. Iva Urbanová
metodička prevence