Vedení a učitelský sbor

Vedení

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_R-94x100.png

PaedDr. Eva Petřikovová

ředitelka školy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_DA-94x100.png

Ing. David Müller

statutární zástupce ředitele

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_VS-94x100.png

PaedDr. Vladimíra Soukupová

zástupce ředitele pro pedagogickou činnost

Konzultační hodiny: dle dohody

Sekretariát

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_L-94x100.png

Lenka Šmejcová

tajemnice školy

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_OT-94x100.png

Mgr. Olga Tillová

vedoucí odborné praxe

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_IB-94x100.png

Mgr. Iva Blehová

PR manažer

Školní poradenské pracoviště

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_ZC-94x100.png

Mgr. Zdeněk Čapek

výchovný poradce

Konzultační hodiny: Pá 13:10-13:55 + dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_IU-94x100.png

Mgr. Iva Urbanová

metodik prevence sociálně patologických jevů

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_VS-94x100.png

PaedDr. Vladimíra Soukupová

kariérový poradce

Konzultační hodiny: dle dohody

Pedagogický sbor

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2018/08/MB-94x100.png

Mgr. Marek Bílý

vyučující psychologie a občanské nauky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_MB-94x100.png

Milena Bonhardová

vyučující ICT a písemné a el. komunikace

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2020/05/OA_TB1-94x100.png

Mgr. Tomáš Borůvka, MBA

vyučující hudební výchovy, hry na hudební nástroj a sborového zpěvu

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_JB-94x100.png

MgA. Jolana Brannyová

vyučující osobnostní a dramatické výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_ZC-94x100.png

Mgr. Zdeněk Čapek

vyučující ruského jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2017/02/OA_MD-94x100.png

Mgr. Monika Davidová

vyučující pedagogiky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2022/05/MF-94x100.png

Mgr. Martina Forejtková

vyučující francouzského jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2018/08/LG-94x100.png

Ing. Lucie Gralton, Ph.D.

vyučující psychologie

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_JH-94x100.png

Mgr. Jana Hayes

vyučující anglického jazyka a tělesné výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_NH-94x100.png

Neil Hayes

lektor anglického jazyka - konverzace

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/08/OA_SH-94x100.png

Mgr. Šárka Hochmanová

vyučující literárního a jazykového praktika

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_RJ-94x100.png

Ing. Romana Janků

vyučující ekonomiky a práva

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/08/OA_NK-94x100.png

Mgr. Bc. Nikola Košťálová

vyučující hudební výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2019/08/OA_JK-94x100.png

Mgr. Jan Kotlář

vyučující matematiky a ICT

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_LK-94x100.png

Mgr. Lenka Koutná

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_AK-94x100.png

Mgr. Alena Křížová

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_NM-94x100.png

Mgr. Nikola Kulichová

vyučující výtvarné výchovy a českého jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2021/08/JL-94x100.png

Mgr. Bc. Jan Lorenc

vyučující hudební výchovy a hry na hudební nástroj

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_MP-94x100.png

Mgr. Pavlína Marková

vyučující španělského jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_DI-94x100.png

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2020/08/OA_KN-94x100.png

Mgr. Kateřina Novotná

vyučující matematiky a výtvarné výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_ZN-94x100.png

PaedDr. Zdenek Novotný

vyučující základů přírodních věd

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_PA-94x100.png

Mgr. Andrea Pršalová

vyučující anglického jazyka a metodiky AJ

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_TR-94x100.png

Mgr. Tomáš Radoň

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2018/08/MS-94x100.png

Mgr. Martina Simonová

vyučující německého jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_OT-94x100.png

Mgr. Olga Tillová

vyučující německého jazyka, dějepisu, kurikula a učební praxe

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_IU-94x100.png

Mgr. Iva Urbanová

vyučující českého jazyka a občanské nauky

Konzultační hodiny: dle dohody