Vedení a učitelský sbor

Vedení

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_R-94x100.png

PaedDr. Eva Petřikovová

ředitelka školy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_DA-94x100.png

Ing. David Müller

statutární zástupce ředitele

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_VS-94x100.png

PaedDr. Vladimíra Soukupová

zástupce ředitele pro pedagogickou činnost

Konzultační hodiny: dle dohody

Sekretariát

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_L-94x100.png

Lenka Šmejcová

tajemnice školy

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_OT-94x100.png

Mgr. Olga Tillová

vedoucí odborné praxe

Školní poradenské pracoviště

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_ZC-94x100.png

Mgr. Zdeněk Čapek

výchovný poradce

Konzultační hodiny: Pá 13:35-14:20 + dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_IU-94x100.png

Mgr. Iva Urbanová

metodik prevence sociálně patologických jevů

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_VS-94x100.png

PaedDr. Vladimíra Soukupová

kariérový poradce

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_IB-94x100.png

Mgr. Iva Blehová

mentor výchovy a vzdělávání

Konzultační hodiny: dle dohody

Pedagogický sbor

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2018/08/MB-94x100.png

Mgr. Marek Bílý

vyučující psychologie a občanské nauky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_IB-94x100.png

Mgr. Iva Blehová

vyučující pedagogiky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_MB-94x100.png

Milena Bonhardová

vyučující korespondence a ICT

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_TB-94x100.png

Mgr. Tomáš Borůvka

vyučující hudební výchovy, hry na hudební nástroj a sborového zpěvu

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_JB-94x100.png

MgA. Jolana Brannyová

vyučující osobnostní a dramatické výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_ZC-94x100.png

Mgr. Zdeněk Čapek

vyučující ruského jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_DD-94x100.png

Mgr. Dagmar Dubná

vyučující francouzského a španělského jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_VD-94x100.png

Mgr. Věra Dvořáková

vyučující matematiky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2018/08/LG-94x100.png

Ing. Lucie Gralton, Ph.D.

vyučující psychologie

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_JH-94x100.png

Mgr. Jana Hayes

vyučující anglického jazyka a tělesné výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_NH-94x100.png

Neil Hayes

lektor anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/08/OA_SH-94x100.png

Mgr. Šárka Hochmanová

vyučující literárního a jazykového praktika

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_RJ-94x100.png

Ing. Romana Janků

vyučující ekonomiky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/08/OA_NK-94x100.png

Mgr. Bc. Nikola Košťálová

vyučující hudební výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2019/08/OA_JK-94x100.png

Mgr. Jan Kotlář

vyučující matematiky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_LK-94x100.png

Mgr. Lenka Koutná

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_AK-94x100.png

Mgr. Alena Křížová

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_MP-94x100.png

Mgr. Pavlína Marková

vyučující španělského jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_NM-94x100.png

Mgr. Nikola Mašlonková

vyučující výtvarné výchovy a českého jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_DI-94x100.png

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

vyučující anglického a ruského jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_ZN-94x100.png

PaedDr. Zdenek Novotný

vyučující základů přírodních věd

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_PA-94x100.png

Mgr. Andrea Pršalová

vyučující anglického jazyka a metodiky AJ

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2018/08/MS-94x100.png

Mgr. Martina Simonová

vyučující německého jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2017/02/OA_BS-94x100.png

Mgr. Barbora Syrůčková

vyučující pedagogiky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_OT-94x100.png

Mgr. Olga Tillová

vyučující německého jazyka, dějepisu, kurikula a učební praxe

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2016/09/OA_IU-94x100.png

Mgr. Iva Urbanová

vyučující českého jazyka, literárního a jazykového praktika, občanské nauky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/5/2019/08/OA_ZZ-94x100.png

Mgr. Ing. Zuzana Zelená

vyučující matematiky

Konzultační hodiny: dle dohody