Dětský denní rehabilitační stacionář – exkurze

12. března 2019, v rámci výuky speciální pedagogiky, navštívili žáci 3. ročníku oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Dětský denní rehabilitační stacionář na královéhradeckém Slezském Předměstí.

Žáci měli možnost strávit příjemný čas ve speciálně zařízené místnosti Snoezelen. Paní fyzioterapeutka Mgr. Soňa Jarkovská jim detailně popsala všechny pomůcky, které se v práci s dětmi s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem používají, a žáci si je mohli prakticky vyzkoušet.

Mgr. Iva Blehová