„Čest práci, paní učitelko!“

V průběhu měsíce ledna všechny ročníky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika navštívily, v rámci výuky předmětu pedagogika, expozici výstavy „Čest práci, paní učitelko!“ v budově Galerie moderního umění v Hradci Králové.

Výstava představila důležité milníky v československém školství 20. století. Konkrétně ukázala, jak se politické události a legislativní změny promítly do vzdělávání v ČSR v období první republiky a poté do poválečného československého školství.

Bylo příjemné mít možnost prohlédnout si dobové pomůcky a prolistovat historické učebnice.

Mgr. Iva Blehová