Metodický seminář prof. Evy Jenčkové

V pátek 15. února měli žáci 2. a 3. ročníku oboru předškolní a mimoškolní pedagogika s vyučujícími hudební výchovy možnost zúčastnit se již tradiční hudební dílny. Tu pro naši školu připravila přední osobnost české hudební pedagogiky prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc., která působí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

V průběhu tohoto metodického semináře si vyzkoušeli nejrůznější hudebně pohybové aktivity na téma „veselé počítání“. Prof. Jenčková tak zážitkovou formou propojila hudební a předmatematické činnosti.

Díky akreditaci semináře MŠMT v systému DVPP si účastníci odnesli nejen jedinečný zážitek, ale i osvědčení, která jistě obohatí jejich profesní portfolia.

Mgr. Tomáš Borůvka