Mikulášská nadílka v MŠ

I v tomto roce se žáci oboru PMP ujali přípravy již tradiční mikulášské nadílky v mateřských školách na Slezském Předměstí.

V úterý 4. prosince zavítala skupina žákyň s krátkým hudebně-dramatickým programem do MŠ Slavíčkova. Další žáci navštívili děti ve speciální  Slunečnice. Moudří Mikulášové se svým půvabným andělským a dovádivým čertovským doprovodem rozdali dětem sladkou nadílku a připomněli jim, že je budou opět celý příští rok bedlivě sledovat.

Všem zúčastněným patří velká pochvala!

Mgr. Tomáš Borůvka, Mgr. Olga Tillová