Mikulášská nadílka v MŠ Slavíčkova

Ve čtvrtek 5. prosince tradičně zavítala skupina žáků ze třídy 3.D s mikulášským hudebně-dramatickým programem do hradecké MŠ Slavíčkova. Mikuláš se svým půvabným andělským a dovádivým čertovským doprovodem rozdal dětem sladkou nadílku a připomněl jim, že je budou opět celý příští rok bedlivě sledovat.

Všem zúčastněným žákům patří velká pochvala!

Mgr. Tomáš Borůvka