Montessori dílničky

Ve středu 16. ledna se pro 2. ročník oboru předškolní a mimoškolní pedagogika uskutečnil seminář zaměřený na alternativní pomůcky.

Paní Daniela Zelenková, která v Hradci Králové a ve Vysoké nad Labem vede Montessori dílničky, představila jednotlivá senzitivní období u dětí a prakticky ukázala jak s pomůckami pracovat. Žáci měli možnost vše prakticky vyzkoušet.

Mgr. Iva Blehová