Návštěva Zámeckého imaginária

Dne 12. 4. 2022 se třída 2.D vypravila do Kostelce nad Orlicí, aby zhlédla interaktivní výstavu Zámecké imaginárium. V krásných prostorách Nového zámku měli všichni možnost pohrát si s nejrůznějšími divadelními i filmovými rekvizitami a hračkami, rozhýbat je, prohlédnout si je, sáhnout si na ně i využít je k vlastnímu uměleckému představení. Fantazii jsme zde nechali pracovat na plné obrátky.

Mgr. Šárka Hochmanová