Odborná exkurze 4.D do MŠ Lentilka a SPC

Žákyně třídy 4.D navštívily v rámci projektu OP JAK v úterý 19. března Lentilku – mateřskou školu speciální a Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené děti v Hradci Králové.

Prohlédly si prostory mateřské školy, snoezelen, pracoviště ortoptisty s různými přístroji a pomůckami, prostory centra. Náplň své práce jim představila učitelka MŠ, speciální pedagožka a také psycholožka SPC.

Mgr. Olga Tillová