Odborná exkurze do MŠ Lentilka

V úterý 28. ledna navštívila třída 4.D Lentilku – mateřskou školu pro děti se zrakovými vadami. Vedoucí učitelka Mgr. Daniela Holečková ukázala našim studentům celou budovu mateřské školy, byly jim představeny jednotlivé třídy a také relaxační místnost Snoezelen. Poté si studenti vyslechli povídání tyflopedky a oční sestry, prohlédli si různé přístroje a pomůcky v oční ordinaci a seznámili se s pleoptickým a ortoptickým cvičením.

Na závěr navštívili Speciální pedagogické centrum pro děti se zrakovými vadami. Výklad psycholožky i speciální pedagožky s ukázkami různých pomůcek pro výuku zrakově postižených dětí byl velmi zajímavý.

Mgr. Olga Tillová