Předvánoční hudby čas

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří nejen koledy, ale i tematicky laděné písně a hudba obecně. Advent je tak tradičně obdobím mnoha koncertů a hudebních vystoupení.

Ve středu 11. prosince zavítal školní pěvecký sbor Mirtilli do královéhradeckých MŠ Lentilka a Slavíčkova a v pátek 13. prosince pak do malšovické MŠ Zvoneček. Vedle skladeb ze svého repertoáru si naše děvčata společně s dětmi zazpívala známé lidové koledy. Úsměvy a radost nejmenších posluchačů jsou pro zpěvačky vždy velkou odměnou a zároveň motivací k další práci.

V pondělí 16. prosince následoval každoroční společný koncert se spřáteleným smíšeným sborem Orlice z Kostelce nad Orlicí v prostorách hradeckého evangelického kostela (fotografie najdete ZDE). V první části programu oba sbory předvedly několik skladeb ze svých kmenových repertoárů. Druhá polovina koncertu se již nesla výhradně v duchu českých i zahraničních koled a vánočních písní. Celý koncert pak završil společný zpěv všech účinkujících.

Předvánoční kulturní akce školy jako obvykle završila Vánoční akademie, která se uskutečnila ve středu 18. prosince v zaplněném Velkém sále Adalbertina (fotografie najdete ZDE). Svá hudební a dramatická vystoupení zde předvedli žáci všech čtyř tříd denního studia oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.

Mgr. Tomáš Borůvka