Setkání pedagogů spolupracujících MŠ

Na půdě naší školy jsme 7. května měli tu čest hostit setkání pedagogů mateřských škol, se kterými úzce spolupracujeme v rámci profesní přípravy studentů SOŠ i VOŠ. Akci zahájilo vystoupení školního pěveckého sboru Mirtilli, který představil svůj nový repertoár.

Po krátké prohlídce školy a prezentaci didaktických pomůcek jsme se všichni sešli u kulatého stolu, kde proběhla živá debata o průběhu praxí a o dalších možnostech spolupráce. Setkání bylo nejen přínosné, ale i velmi příjemné.