Světluška 2019

Žáci naší školy se každoročně zapojují do sociálního projektu Světluška. Světluška je charitativní sbírka, kterou od roku 2003 organizuje Nadační fond Českého rozhlasu. Výtěžek je použit na pomoc zrakově postiženým lidem.

Tento rok proběhla sbírka 9. září a zúčastnili se jí žáci ze třídy 3.D. V prostorách školy, v ulicích města Hradce Králové a ve firmách prodávali zájemcům sbírkové předměty. Žáci získali účastí na sbírce zkušenosti s organizováním významného sociálního projektu.

Všem zúčastněným děkujeme za úspěšnou spolupráci!

Mgr. Pavlína Marková