Vesmírné putování

V rámci posledního praktického cvičení si děvčata ze 4.D připravila program pro děti ze školní družiny na téma Vesmírné putování.

Nejdříve si děti zkusily výcvik kosmonautů, potom se už mohly vydat na návštěvu všech planet naší Sluneční soustavy. Na každé planetě musely děti splnit speciální úkol, aby mohly pokračovat v cestě. Po průletu Sluneční soustavou na děti čekala sladká odměna.

Mgr. Olga Tillová